Skip to main content

Pielgrzymka


9 i 10 października prezydent miasta Tarnobrzega i pracownicy Tarnobrzeskich Wodociągów uczestniczyli w jubileuszowej XX Ogólnopolskiej Pielgrzymce Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na Jasną Górę. Pragnęli, by przez ręce Pani Jasnogórskiej przedstawić Bogu sprawy tego środowiska. Był to również czas, by choć przez chwilę, każdy mógł zastanowić się nad tożsamością życia chrześcijańskiego.

Dwudniowej pielgrzymce towarzyszyło hasło „Bądźmy świadkami miłości”, a w jej przeżywanie wtopione były także treści X. Dnia Papieskiego. W kazaniu biskup Jan Tyrawa z Bydgoszczy przywołał słowa Jana Pawła II dotyczące polskiej kultury, wypowiedziane w 1980 roku w UNESCO w Paryżu: „Jestem synem narodu, którego sąsiedzi skazali na śmierć, na wymazanie, a on przetrwał. Przetrwał prześladowanie, upokarzanie, udręki. Przetrwał nie dzięki potędze militarnej, ale dzięki potędze własnej kultury, która okazała się być większą od tamtych potęg”. Bp Tyrawa wyjaśnił, że fenomen polskiej kultury polegał zawsze na łączeniu w codzienności sfery religijnej i narodowej, a Jasna Góra jest miejscem, które o tym przypomina.
W pielgrzymce wzięło udział kilka tysięcy osób z firm wodociągowych, komunalnych i ochrony środowiska z całej Polski. Wodociągowcy jako wotum pozostawili na Jasnej Górze kolejny, ozdobny właz kanalizacyjny oraz płyty na wejście do podziemnej krypty, gdzie spoczywają paulini i dobrodzieje sanktuarium jasnogórskiego.

- To pielgrzymowanie potwierdza wagę naszej pracy w obszarze środowiska naturalnego – uważa Antoni Sikoń, prezes Tarnobrzeskich Wodociągów.

Uczestniczący w sobotnich uroczystościach prezydent Tarnobrzega Jan Dziubiński podkreślił: Tarnobrzeg to miasto, które po upadku przemysłu siarkowego na nowo buduje swoją świetność. Przekształca się z miasta typowo przemysłowego w miejsce przyjazne turystom, inwestorom, a przede wszystkim mieszkańcom. To miasto spokoju, które w XXI wieku na nowo rozkwita. Będąc tu pragniemy podziękować Matce Bożej Królowej Polski za jej troskę i opiekę. Za siłę, którą nas obdarza każdego dnia.
Jan Dziubiński przypomniał, że miasto zakończyło realizację wielu inwestycji w zakresie ochrony środowiska w ramach Projektu Funduszu Spójności pod nazwą „Program gospodarki wodno - ściekowej w Tarnobrzegu”. - Za te wszystkie dzieła materialne pragniemy również podziękować Matce Bożej Królowej Polski – mówił prezydent Tarnobrzega.
W październiku przyszłego roku, Tarnobrzeskie Wodociągi już jako organizatorzy pielgrzymki wprowadzą branżowe środowisko w nowe dziesięciolecie pielgrzymowania na Jasną Górę. Przedstawiciele załogi uroczyście przejęli obowiązek organizacji XXI pielgrzymki od Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy.
Jan Dziubiński w imieniu własnym, Miasta Tarnobrzeg i Tarnobrzeskich Wodociągów serdecznie zaprosił Prezydium Krajowej Rady Duszpasterstwa, Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”, całe środowisko zawodowe pracowników wodociągów i kanalizacji, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na seminarium tematyczne, które odbędzie się w czerwcu 2011 roku roku w Tarnobrzegu.


Wspólne odśpiewanie Hymnu Duszpasterstwa Zawodowego Pracowników
Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Poczet Sztandarowy Tarnobrzeskich WodociągówWymarsz pielgrzymów na Jasną GóręPoświęcenie sztandaruPrzejęcie Krzyża Pielgrzymowego przez Zarząd Tarnobrzeskich Wodociągów
z rąk Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie" w Bydgoszczy

 relacja filmowa
pielgrzymka_tar_wod_cz_1.wmv(50,6 MB)
pielgrzymka_tar_wod_cz_2.wmv(47,8 MB)
pielgrzymka_tar_wod_cz_3.wmv(51,4 MB)
  Uwaga: pliki należy pobrać i zapisać  na dysku lokalnym (prawy klawisz myszki - zapisz element docelowy jako)